Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website

Profhorse.com wijst u ten aanzien van de website op het volgende:

 • De website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Profwinkels.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiŽren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Profwinkels.nl. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 • De op deze website getoonde informatie wordt door Profwinkels.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

 • De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Profwinkels.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

 • Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

 • Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Profwinkels.nl, welke geen eigendom zijn van Profwinkels.nl, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Profwinkels.nl. Hoewel Profwinkels.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Profwinkels.nl worden onderhouden wordt afgewezen.

 • Profwinkels.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 • Bestelling

  U heeft nog geen producten in uw winkelwagen.

  Uitleg webwinkel

  Populaire producten

  Top 5 meest verkocht

  Aanmelden nieuwsbrief

  Meldt u hieronder aan indien u op de hoogte gehouden wilt worden voor aanbiedingen!
  www.profhorse.com — Alle rechten voorbehouden Profhorse.com is een handelsnaam van Profwinkels.nl — Disclaimer